حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

آبیاری

نیاز آبی نهال گردو در یک سال چقدر است؟
نیاز آبی نهال گردو برای ارقام مختلف گردو متفاوت است. برنامه‌ریزی برای آبیاری درختان گردو در طول سال در فصل های مختلف، یکی از کارهای مهمی است که برای نگهداری از درختان گردو ضرورت دارد. بدون تعیین نیاز آبی نهال های ...
پالیز گردو
X